Bytová výstavba stále stoupá

Počet zahájených bytů vzrostl poprvé po šesti letech v roce 2014. Vzrůstající trend pokračuje. V roce 2013 byl počet zahájených bytů na svém minimu za posledních 15 let. V roce 2014 se snižující se tendence konečně obrátila a počet zahájených bytů v roce vzrostl o 10,1 % (24 351 bytů). Největší posun nastal v Praze a Jihomoravském kraji.

-lim-

Zdroj: ČSÚ

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome