Hledání vlastníků nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil seznam 192 tisíc nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Nový katastrální zákon ukládá pokusit se dohledat neznámé vlastníky a odstranit nedostatky v katastru nemovitostí. Neúplné identifikace a nejasné vlastnictví vzniklo v minulosti, díky dostupnému seznamu nemovitostí tak mohou lidé dohledat, zda daná nemovitost nenáležela jejich rodině a zda tak nejsou jejími vlastníky. Z velké většiny se jedná o pozemky, jiné stavby a drobné objekty. Katastr nemovitostí eviduje 91.800 nemovitostí bez jednoznačné identifikace vlastníka a doplněných aktuálních údajů. Je právě povinností vlastníka, aby tyto informace pravidelně aktualizoval. Vzhledem k tomu, že nekompletní údaje nejsou často vinou vlastníka, zapojuje se ÚZSVM aktivně do hledání vlastníků.

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků naleznete na stránkách ÚZSVM  ZDE.

-kn-

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome