Kdo zodpovídá za skryté vady nemovitosti?

Podle NOZ zodpovídá za skryté vady nemovitosti prodávající až do 5 let od jejího prodeje. Za skryté vady jsou považovány takové, které kupující nemohl rozpoznat s vynaložením obvyklé pozornosti, tedy ty, které nemohl sám (jako laik) při pečlivé prohlídce odhalit. Z realitní praxe se jedná především o vady, které prodávající úmyslně zamaskoval či zamlčel. V případě existence takovéto vady a včasného nahlášení se kupující může u soudu domáhat nápravy škody: opravy, dodatečné slevy či dokonce odstoupit od kupní smlouvy. Nárok na odškodnění má však kupující pouze do 5 let od nabytí, je tak v jeho zájmu co nejdříve nechat nemovitost prověřit stavebním inspektorem a případně se domáhat patřičné náhrady škody.

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome