Komu patří plot mezi sousedy?

V praxi se často setkáváme se situací, kdy kvůli plotu nebo jiné rozhradě dochází ke sporu mezi sousedy. Hádky, komu rozhrada patří, kdo má povinnost ji udržovat a zda je vůbec svůj pozemek povinnen oplotit jsou nejčastějšími tématy sousedských sporů. Většina z nás si chce svůj pozemek chránit a oplotí ho, ale existují také případy, kdy naopak zákon zakazuje pozemek oplocovat. Nevíte, komu patří plot, který odděluje váš a sousedův pozemek? Kam se obrátit, abyste zjistili, komu patří plot mezi sousedy? Jak můžete donutit souseda, aby si oplotil pozemek? Kdy musíte a kdy naopak nesmíte pozemek oplotit?

Zdroj a více informací: Plot mezi sousedy

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome