Mizí povinnost vypracovat PENB u budov do roku 1947

Novela zákona 406/2000 Sb. přináší uvolnění pro tvorbu energetických štítků. Ty nyní nebudou potřeba u prodeje a pronájmu budov postavených před rokem 1947, pokud neprošly žádnou rozsáhlejší rekonstrukcí a pokud se obě strany (kupující i prodávající) písemně dohodnou, že průkaz není třeba opatřit. Za větší rekonstrukci se považuje vylepšení obálky budovy (zateplení fasády, střechy, podlahy, výměna oken či dveří) větší než 25 %. Při prodeji je prodávající povinen uvést energetickou třídu G. V případě, že se obě strany nedohodnou, je prodávající ze zákona povinen PENB vyhotovit.

Zdroj: mvcr.cz

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome