NOZ: Dluhy před manželstvím se vztahují na společné jmění manželů

Do konce roku 2013 byly striktně oddělovány dluhy získané před manželstvím a během něj, nyní s novým NOZ neberou exekutoři na původ dluhů ohled. V případě, že si manželé koupí byt a jeden z manželů bude mít z doby před manželstvím dluhy, podléhá byt bez ohledu na společné jmění manželů exekučnímu řízení. Manžel dlužníka se může bránit a omezit rozsah postiženého majetku, ale jedině v případě, že po zjištění manželových dluhů bez prodlení informuje věřitele o této skutečnosti.

-lim-

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome