Pacht: pronájem s plánovaným výnosem

Nový občanský zákoník se opět vrací k pojmu „pacht“. Původně pronájem zemědělských ploch za účelem výnosu rozšiřuje oblast svého působení a od 1. 1. 2014 nově upravuje veškerý pronájem k výnosům směřující. Pachtovní smlouvou přenechává k užívání propachtovatel věc pachtýři k dočasnému, smluvně stanovenému užívání.  Pachtýř se o takto svěřenou a pronajatou věc zavazuje starat s péčí řádného hospodáře a za její užívání platí dohodnuté pachtovné nebo poměrnou část výnosu z užívání věci. Stejně jako nájem je pacht zapisován do katastru. NOZ  obecně upravuje pacht v § 2332–2357. V zájmu obou stran pak je, aby užívání pachtované věci podrobně upravili v pachtovní smlouvě.

-br-

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome