Podnájem bez souhlasu majitele?

Od 2014 je podle NOZ možné podnajmout část bytu bez souhlasu majitele/pronajímatele. Pokud nájemce v pronajímaném obytném prostoru trvale bydlí, může část tohoto dát do podnájmu třetí osobě bez souhlasu majitele. Pokud ovšem v pronajímaném obytném prostoru trvale nebydlí, může tento prostor či jeho část dát do podnájmu pouze se souhlasem majitele. Žádost o souhlas s podnájmem i jeho souhlas musí být vždy v písemné formě. Podnájem končí nejpozději společně s nájmem.

-lim-

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome