Smrtelné riziko radonu: měření zdarma

Dlouhodobá vysoká koncentrace radonu trápí řadu českých domácností, plyn pronikající podložím budov může způsobovat rakovinu. Nejvyšší riziko ozáření radonem vzniká u staveb s prosakujícími základy a neprodyšným utěsněním, např. plastovými okny. Plyn proniká do budovy, ale nemá se kudy dostat ven. Lidé často této situaci ještě pomáhají tím, že v topné sezóně v rámci šetření nevětrají a nevědomky se tak vystavují radonovému nebezpečí. Řešením je pravidelné větrání či řízené větrání rekuperací. O bezplatné měření je možné požádat na Státním úřadě pro jadernou bezpečnost. Do budov jsou instalovány pasivní měřiče v plastových kelímcích, měření probíhá v topné sezoně po dobu dvou měsíců. Vyhodnocení je prováděno také zdarma, výsledky jsou zasílány poštou. V případě zjištění vysoké koncentrace plynu jsou navržena odvětrání, která mohou být proplacena státem v rámci dotací radonového programu.

-br-

Leave a Reply

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome