Státní energetická inspekce uděluje pokuty za chybějící PENB

Přes loňské nejasnosti s PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) a počáteční toleranci kontrolních orgánů začínají probíhat první kontroly a padají první pokuty za chybějící průkazy. I přes to, že realitní kanceláře své klienty upozorňují na povinnost vypracování PENB, považují mnozí majitelé vypracování průkazu za zbytečné,  na jeho vyhotovení často netrvá ani druhá strana. Státní energetická inspekce kontroluje vypracování PENB i několik měsíců po prodeji/pronájmu nemovitosti. Za chybějící či neúplný PENB hrozí původnímu majiteli pokuta až 100.000 korun. Pokutě je možné se vyhnout pouze v případě, že bude PENB dodatečně vypracován a předložen, nutný je ovšem souhlas nového majitele nemovitosti.

Majitel nemovitosti je ze zákona povinen:

  • před zahájením prodeje/pronájmu vypracovat PENB a hodnotu energetické náročnosti uvádět ve všech propagačních a inzertních materiálech spojených s prodejem/pronájmem nemovitosti;
  • poskytnout k nahlédnutí PENB či jeho kopii nabyvateli/nájemci nemovitosti ještě před podpisem smlouvy;
  • předat PENB nabyvateli/nájemci společně s podpisem kupní smlouvy.

-lim-

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome