Stavba jako nedílná součást pozemku

Od ledna 2014 se stavba stává součástí pozemku a je tak z právního hlediska chápána jako jedna nedílná věc a ne již dvě, jak tomu bylo mezi léty 1950 – 2013. Pro takové pozemky a stavby na nich postavené, které v rámci předcházejících právních předpisů nemají stejného majitele, platí přechodná ustanovení. Stavba se nestává automaticky součástí pozemku, ale majitel pozemku získává předkupní právo na stavbu a obráceně. V praxi to znamená, že pokud bude prodávána stavba, musí být v prvé řadě nabídnuta majiteli pozemku. Pokud tento svého práva nevyužije, lze stavbu samostatně prodat, ale tato je předkupním právem vázána i nadále. V případě, že majitel předkupního práva využije či bude pozemek dodatečně odkoupen majitelem stavby, stává se nemovitost součástí pozemku.

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome