Státní energetická inspekce uděluje pokuty za chybějící PENB

Státní energetická inspekce uděluje pokuty za chybějící PENB

Státní energetická inspekce kontroluje vypracování PENB i několik měsíců po prodeji/pronájmu nemovitosti. Za chybějící či neúplný PENB hrozí původnímu majiteli pokuta až 100.000 korun.

Hledání vlastníků nemovitostí

Hledání vlastníků nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil seznam 192 tisíc nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí.

Podnájem bez souhlasu majitele?

Podnájem bez souhlasu majitele?

Pokud nájemce v pronajímaném obytném prostoru trvale bydlí, může část tohoto dát do podnájmu třetí osobě bez souhlasu majitele.

Stavba jako nedílná součást pozemku

Stavba jako nedílná součást pozemku

Od ledna 2014 se stavba stává součástí pozemku a je tak z právního hlediska chápána jako jedna nedílná věc a ne již dvě, jak tomu bylo mezi léty 1950 – 2013.

Kdo zodpovídá za skryté vady nemovitosti?

Kdo zodpovídá za skryté vady nemovitosti?

Podle NOZ zodpovídá za skryté vady nemovitosti prodávající až do 5 let od jejího prodeje. Za skryté vady jsou považovány takové, které kupující nemohl rozpoznat s vynaložením obvyklé pozornosti, tedy ty, které nemohl sám (jako laik) při pečlivé prohlídce odhalit.

Chraňte své osobní údaje i na internetu

Chraňte své osobní údaje i na internetu

Webové stránky jsou základním nástrojem pro obchodování na internetu a poskytování služeb zákazníkům, pohodlné nakupování a přihlašování z domova však na sebe váže mnohá rizika.

NOZ: Dluhy před manželstvím se vztahují na společné jmění manželů

NOZ: Dluhy před manželstvím se vztahují na společné jmění manželů

Do konce roku 2013 byly striktně oddělovány dluhy získané před manželstvím a během něj, nyní s novým NOZ neberou exekutoři na původ dluhů ohled.

Pacht: pronájem s plánovaným výnosem

Pacht: pronájem s plánovaným výnosem

Nový občanský zákoník se opět vrací k pojmu „pacht“. Původně pronájem zemědělských ploch za účelem výnosu rozšiřuje oblast svého působení a od 1. 1. 2014 nově upravuje veškerý pronájem k výnosům směřující.

Co říká zákon o PENB?

Co říká zákon o PENB?

Novela prováděcí vyhlášky nabyde účinnosti od 1. 4. 2013, do této chvíle tak platí stávající vyhláška 148/2007 Sb., oproti předchozímu roku tak fakticky nedošlo k žádné změně. Jak to tedy je?

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome