Vrací se předkupní právo, rada vlády schválila novelu NOZ

Ve čt 3. září přijala rada vlády České republiky návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a další související zákony. Návrh předložený Ministerstvem spravedlnosti se zaměřuje na řešení problémů, s nimiž se potýká praxe po zavedení nového občanského zákoníku. Týká se především oblastí „jejichž stávající úprava může výrazně omezit, znepříjemnit či nevratně změnit život lidí, kterých se povinnosti, plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přímo dotýkají.“ Mezi zásadní změny patří znovu zavedení předkupního práva ke spoluvlastnictví k nemovitým věcem s cílem zjednodušení fungování spoluvlastnictví.

Zdroj: vlada.cz

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome