Změna ve výši a specifikaci drobných oprav souvisejících s nájmem platí od Nového roku

Od 1. 1. 2016 přichází v platnost nové nařízení vlády, které specifikuje vztahy majitele a nájemce, vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu a stanovuje maximální limit nákladů ze strany nájemce. Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu, tedy jde např. o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů apod. Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů. Součet nákladů za drobné opravy v kalendářním roce má nastavený horní limit: 100 Kč * m2  podlahové plochy bytu. Další opravy nad tento limit se již nepovažují za drobné opravy.

Více zde: Nové nařízení stanovuje rozsah a specifikaci drobných oprav souvisejících s nájmem

10729228@N07
.jpg
no

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome